Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại trang web Numenorean.net– Sổ mơ lô đề được tạo lập ra giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi website chúng tôi của người dùng. Thông qua việc sử dụng dịch vụ, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này. Người dùng cùng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây nhé!

Quyền gắn với dịch vụ

Sổ mơ lô đề sở hữu và duy trì tất cả mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ với dịch vụ của mình nhưng không tuyên bố nhưng không tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ đối với các liên kết đến trang web khác không phải của Sổ mơ lô đề. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các trang web được kết nối.

Website chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin, dịch vụ và nội dung của các trang web được kết nối. Người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác và cung cấp các thông tin, dữ liệu cá nhân,… cho những website này.

Sử dụng và thực hiện chấm dứt sử dụng dịch vụ

Người dùng chỉ có thể sử dụng những nội dung của dịch vụ phục vụ cho mục đích cá nhân và không được có bất cứ hành vi nào liên quan đến việc sao chép, thay đổi, tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc công khai bất cứ nội dung nào của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ, người dùng không được phép sử dụng dịch vụ để thực hiện bán một sản phẩm hay dịch vụ, hoặc sử dụng dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới website của bạn nhằm mục đích thương mại. Hoặc có thể sử dụng kết quả từ dịch vụ rồi tiến hành định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc những tài liệu khác để theo dõi, sao chép bất cứ nội dung nào từ dịch vụ. Nếu bạn không chắc chắn liệu việc sử dụng dịch vụ có được cho phép hay không, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua những thông tin liên hệ chi tiết tại đây: https://www.numenorean.net/lien-he/

Sổ mơ lô đề sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc là sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, cũng như các sự cố kỹ thuật khi cung cấp dịch vụ. Sổ mơ lô đề cũng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ hoặc từ tương tác giữa bạn với những người sử dụng khác.

Website chúng tôi có quyền hạn đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc quyền truy cập của người dùng tới dịch vụ.

Quy định độ tuổi

Mọi người dùng đều có thể truy cập trang web này . Tuy nhiên, nếu bạn muốn bình luận, đưa thông tin lên trang web, bạn ít nhất phải đáp ứng đủ điều kiện trên 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của bản thân.

Những điều cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng dịch vụ được cung cấp tại Sổ mơ lô đề là quyền lợi đồng thời cũng là nghĩa vụ của người dùng, xét về phương diện đạo đức và pháp luật.

Mọi trách nhiệm cá nhân của người dùng được xác lập dựa theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP đã ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 có hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên website thông tin điện tử cá nhân: ” Người dùng phải chịu trách nhiệm về các nội dung do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật”.